Puedes encontrarnos en:

Cebreiro (O). Santuario de Sta María la Real. O Cebreiro. Piedrafita do Cebreiro. Lugo.

………….https://www.facebook.com/santuariodocebreiro

Coruña. Franciscanos. Av. Calvo Sotelo 41. 15004. A Coruña. Tf: 981.26.26.06.

………….www.boaxente.orgwww.franciscan.es   /   http://www.cfranciscanos.es/

Herbón. Franciscanos. 15915. Herbón-Padrón. A Coruña.     Tf: 981.811.704

Louro. Franciscanos. 15291. Louro.Muros. A Coruña. Tf: 981.82.61.46

Lugo. Franciscanos. PZ Mayor, 26.  27001. Lugo.  Tf: 982.22.71.07

………….http://www.colexioppfranciscanoslugo.org/

Noia. Franciscanos. Urb. San Francisco.15200. Noia. Coruña.    Tf: 981.82.00.76

Ourense. Franciscanos. CL Joaquín Lorenzo ‘Xocas’, 2. 32003. Ourense.  Tf: 988.23.25.34

Ponteareas. Franciscanos. 36860. Ponteareas. Pontevedra. Tf: 986.64.00.77

Pontevedra. Franciscanos. CL Cobián Roffignac, 5. 36002. Pontevedra. Tf: 986.85.11.13

Salamanca.  Franciscanos.CL Escultor González Macías, 1. 37003. Salamanca.  Tf: 923.18.07.65

Santiago de Compostela. Campillo de S. Francisco,3. 15705. Santiago de C. A Coruña. Tf: 981.581600.

Vigo. Franciscanos. CL. Llorente, 24. 36202. Vigo. Pontevedra. Tf: 986. 43.52.02

Marruecos. TANGER. Franciscanos / Misión Católica. CL Sidi Bouabid 55 / 90000 Tánger. Marruecos.  http://diocesistanger.org/